Privatumo politika

Puslapio www.augalai.lt savininkai aiškiai pareiškia visiems šio puslapio lankytojams, turinio naudotojams ir turinio teikįėjams, kad www.augalai.lt puslapio politika yra gerbti trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises, skaitant bet neapsiribojant, autoriaus teisėmis, pramoninės nuosavybės teisėmis, patento teisėmis. Todėl asmuo siųsdamasis informaciją, paveikslėlį ar bet kok kitą objektą(us) patvirtina ir garantuoja, kad jis/ji yra tos informacijos, paveikslėlio ar kito objekto autorius, kaip reikalaujama pagal taikytinus įstatymus, ir kad tokia informacija, paveikslėlis ar kitas objektas niekaip nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų jokių intelektinės nuosavybės teisių ar teisėtų interesų; ir (b) įsipareigoja puslapio savininkams visiškai atlyginti ir padengti visus nuostolius, kaštus ir išlaidas (įskaitant išlaidas teisinei pagalbai), kurias puslapio savininkai patyrė dėl tokio patvirtinimo pažeidimo ir/arba trečiųjų asmenų pateiktų pretenzijų dėl informacijos ir paveikslėlių ar bet koki kitą objektą ar jų dalies.

www.augalai.lt